Kognitiv Terapi Jessheim

Tilbud om kognitiv terapi, Klinikk for alle på Jessheim

Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall. Kognitiv terapi har veldokumentert effekt på blant annet depresjon, angstlidelser, spiseforstyrrelser mm. (ref:NFKT)

Kathrine Smestad har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier og har jobbet med psykisk helse siden 1999. Hun er godkjent kognitiv terapeut gjennom Norsk Forening for kognitiv terapi, og har bred erfaring i behandling av en rekke psykiske tilstander og lidelser som depresjon, vedvarende grubling og bekymring, angstlidelser og stress. Jobber etter velkjente og veldokumenterte teknikker innenfor kognitiv terapi og har som mål at klientene skal oppleve rask bedring av sine psykiske plager.

Oppmreksomhetstrening (mindfulness) inkluderes ofte i individualsamtalene. Dette fordi det er et viktig verktøy i en endringsprosess. Det hjelper klienten til å bli mer oppmerksom på egne tanker og følelser og hjelper ham/henne til å regulere seg selv. Oppmerksomhetstrening virker stressreduserende fordi en øver seg på å være mer tilstede her og nå fremfor å gruble over fortid eller bekymre seg over fremtid.

Parsamtaler:

Parsamtaler har som mål og hjelpe par til å kommunisere bedre ved å øke innsikten i eget og partnernes mønstre. Dette gjøres ved hjelp av at terapeuten er upartisk slik at begge parter opplever seg ivaretatt, og ved bruk av teknikker innenfor kognitiv terapi. På den måten øker aksept og forståelse for hverandre i forholdet - da kan man unngå å havne i et mønster av anklager og konflikter.