Solvit CMS - View Article

Skoliosebehandling i Bjørvika

Skoliosebehandling i Bjørvika

Minni Bains hos KFA Bjørvika er nylig blitt sertifisert skoliose-terapeut (Schroth-metoden) fra Tyskland. Det betyr at Minni er kvalifisert til å behandle pasienter med ulik alvorlighetsgrad av skoliose. Skoliose er en tilstand der ryggraden er krummet mer enn 10 grader til siden og en rotasjon av ryggvirvler. Schroth-metoden har blitt en standardbehandling for skoliose hos barn, ungdom og voksne. Behandlingen består av et øvelsesprogram som er tilpasset pasientens kurve(r). Metoden innebærer blant annet analyse av skoliosemønsteret og teknikker for å forbedre pusten, korrigere ryggraden, hemme kurveprogresjon, styrke kroppsholdning og redusere smerte. 

I Norge finnes det få konservative tilbud på lik linje med det man finner i andre europeiske land, og få behandlingsalternativer utover korsett og operasjon. Vi tilbyr derfor målrettet skoliosebehandling hos Klinikk for Alle i Bjørvika og alle pasienter hos oss blir vurdert tverrfaglig av kiropraktor, fysioterapeut og muskelterapeut.