AktivA - Aktiv med Artrose ved KFA Sola

AktivA - Aktiv med Artrose ved KFA Sola

AktivA - Aktiv med Artrose ved KFA Sola

AktivA er et program hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer for pasienter med artrose i klinisk fysioterapipraksis. Retningslinjene vektlegger informasjon, trening og vektreduksjon (hvis nødvendig).
Målet er at alle pasienter med kne og/eller hofteartrose i Norge skal bli tilbudt denne evidensbaserte behandlingen.
Ønsker du mer informasjon om programmet, sjekk ut www.aktivmedartrose.no eller ta kontakt direkte med Henning Dyrstad, fysioterapeut ved KFA Sola på mail: henning.dyrstad@klinikkforalle.no