Introduksjon - Klinikk For Alle Nevrosenter

Introduksjon

Klinikk for Alle Balanse & Nevrosenter Sola er et rehabiliteringssenter for mennesker med hjerneskader og funksjonelle svakheter i nervesystemet. Vår behandling er basert på nevro-vitenskapelig forskning, som er læren om hvordan hjernen og nervesystemet påvirker og styrer kroppens funksjoner, og hvordan skader og funksjonelle svakheter kan forårsake symptomer og plager. 

Hjerneskader og funksjonelle svakheter i nervesystemet kan forårsake en rekke symptomer, og det er ikke alle symptomene som er ”synlige”, som for eksempel lammelse eller spasmer. ”Usynlige” symptomer kan inkludere svimmelhet, hodepine, konsentrasjonsvansker, redusert hukommelse, vansker med eksekutive funksjoner, og fysisk og mental utmattelse. Hva som forårsaker de ”usynlige” symptomene kan ofte være vanskelige å forstå, og frustrerende for både pasienten og de pårørende.

Klinikk for Alle Balanse & Nevrosenter Sola mener derfor det er viktig med en omfattende utredning med tidsriktig teknikk og utstyr som kan kartlegge hvilke deler av hjernen og nervesystemet som har utviklingsforstyrrelser, svakhet eller skader. Når en har identifisert hvilke deler av hjernen eller nervesystemet som er involvert, kan man tilrettelegge et spesifikt rehabiliteringsprogram. Ved bruk av moderne og avansert undersøkelses utstyr kan vi tidlig avdekke om hjernen og nervesystemet responderer på rehabilitering.

Hos Klinikk for Alle Balanse & Nevrosenter Sola er det kiropraktor med minst 3 års tilleggsutdannelse og grad i funksjonell nevrologisk rehabilitering som undersøker og tilrettelegger pasientens rehabiliteringsprogram.

Klikk her for å komme i kontakt med Klinikk For Alle Nevrosenter avd. Sola

Her kan du lese mer fra en av de som har fått god hjelp hos Klinikk for Alle Balanse & Nevrosenter Sola.