Solvit CMS - EventDetail Site
27.03 - 08.05 | 2019

Klinikk for Alle Storo

Nytt kurs i Mindfulness basert Stressmestring på Klinikk for Alle på Storo med oppstart 30. januar 2019
 
Mindfulness basert stressmestrings kurs er et gruppebasert kurs som lærer deg de grunnleggende teknikkene i Mindfulness.
 
I Mindfulness øver vi på å være «Her og Nå» med en vennlig og åpen innstilling, uten å bli styrt av tankene mot fortid eller fremtid. Med det blir vi mer bevisst tanker og reaksjonsmønstre samt mestrer stress og bekymringer. De gode opplevelsene forsterkes, våre nære relasjoner forbedres og vi får kontakt med indre styrke og kreativitet.
 
Mye av forskningen på Mindfulness ligger nettopp på dette kurset. Forskning viser at deltagere opplever mindre stress, økt livskvalitet og økt glede etter endt kurs. Endringer i hjernen reflekterer det deltagere opplever.
 Hvem passer kurset for?
Kurset passer for alle som ønsker å få bedre stressmestring i hverdagen:
-De med mye bekymringer, tankekjør eller mentale belastninger.
-De med søvnproblemer.
-De med stress relaterte sykdommer som høyt blodtrykk, kronisk hodepine, uro etc.
-De med kroniske sykdommer/smerter eller som er i rehabilitering etter skader og kroniske sykdommer.
-De med lettere psykiske plager
-De som ønsker å få inn mer fokus, kreativitet og ro i hverdagen.
Hvem passer kurset IKKE for?
Mennesker som er midt i en krise, har alvorlig psykisk sykdom og/eller har rusproblemer bør ikke delta på kurset.
Hva kan du forvente å lære under kurset?
Kurset er lagt opp på en praktisk og pedagogisk måte så alle vil klare å erfare hvordan Mindfulness kjennes. I tillegg vil det underveis øves på teknikker som trekkes inn i hverdagen.
Om kursholderen:
Mette Johnsgaard er offisielt godkjent Mindfulness instruktør via NTNU og IMA (Institute for Mindfulness-based Approaches) innen Mindfulness basert Kognitiv terapi og Mindfulness basert Stressmestring.
Hun har bakgrunn som fastlege og privat allmennlege i til sammen 20 år, og har selv praktisert Mindfulness og meditasjon via kjente internasjonale skoler siden 2005.
Mette har jobbet med pasienter med sammensatte problemstillinger og kroniske sykdommer i mange år. Hun jobber i dag som privat allmennlege ved Klinikk for Alle på Storo ved siden av jobben som Mindfulness instruktør.
 
Påmelding og mer informasjon:
E-mail: drmettejohnsgaard@gmail.com