KMI/Structural Bodywork

KMI/Structural Bodywork

Spenninger og stramhet i kroppen er ikke noe nytt. Hver og èn av oss har de, og de aller fleste av oss har I tillegg skeivheter, bøyninger og rotasjoner i kroppen. Dette fører til at vi begynner å bruke kroppen vår på en annen måte enn om alt hadde vært i perfekt balanse. Måten vevet i kroppen nå trekker i oss på kan etterhvert skape symptomer i mange forskjellige former, grader og steder.

En av de mest vanlige tingene som påvirker hvor balansert kroppen vår er, er tyngdekraften. Den påvirker oss ved å trekke oss inn i mer uttalte feilstillinger eller gir øket spenning for å motvirke dens kraft. Kompensasjon avler kompensasjon og deretter flere symptomer. KMI og Structural Bodywork er designet for frigjørelse av denne prosessen og reduserer på en effektiv måte det strukturelle stresset i kroppen ved å systematisk frigjøre kroppens bindevev.

Når det gjelder kroniske plager er det i mange tilfeller ikke nok å kùn frigjøre de muskulære spenningene, selv om det er en god start. Derfor kan KMI/SBW ses som en følgesvenn til osteopatisk, kiropraktisk eller annen behandling.

MULIGE EFFEKTER AV KMI/SBW.

  • forbedrer kroppsholdning
  • reduserer svai korsrygg
  • forsterker nevrolgisk funksjon
  • gir et bedre åndedrett
  • øker kroppsbevisstheten
  • åpner for mer optimal muskelbruk
  • kan redusere kroniske smerter og stress i kroppen
  • gir ofte mer energi pga. at gamle mønster slipper
  • forbedrer bevegelsesmønster
  • forbedrer prestasjoner i sport, dans, musikk, yoga, forretnings øyemed og andre aktiviteter ved å åpne opp i gamle struktur/bevegelses mønster