Hvor gammel er kroppen din?

Hvor gammel er kroppen din?

Nå kan du teste din biologiske ved å gå eller løpe utendørs med en gratis app på smarttelefonen din.

Appen er basert på 25 år med NTNU-forskning og tester ditt maksimale oksygenopptak, kalt VO2 max.

VO2 max er det viktigste målet vi har på fysisk helse i dag, fordi det forteller deg hvor god hjerte- og lungekapasitet du har.

For å gjøre VO2 max mer forståelig har forskerne gjennomført tusenvis av tester blant befolkningens aldersgrupper, og puttet resultatene inn i appen. På den måten vet appen, etter du har testet deg, hva din biologiske alder er med mindre enn 7% feilmargin.

Å teste din biologiske alder og VO2 max har vist seg å være noe av det mest motiverende man kan gjøre for å holde en aktiv livsstil.

Testen er en 4x4 intervalltrening som varer i 39 minutter inklusiv oppvarming og nedtrapping. 4x4 kan utføres av alle uansett fysisk form, og er uten smerte eller ubehag.

Et typisk resultat etter 10 uker er 10 år redusert biologisk alder dersom man trener 4x4 to ganger i uken. Hvis man fortsetter programmet kan hvem som helst holde en biologisk alder på 20 år frem til fylte 80 år.

7 års reduksjon i biologisk alder tilsvarer statistisk sett 5% økt produktivitet, 3-4 færre sykefraværsdager per år, og 25-35% redusert risiko for utvikling av alders- og livsstilsrelatert sykdom og tidlig død.

Hvor gammel, eller ung, er kroppen din?

Last ned gratis på iPhone

Last ned gratis på Android