Årsaker - Hodepine og Migrene - Klinikk For Alle

For å behandle hodepine og migrene er det en forutsetning at man forstår at årsakene kan være
mange og sammensatte.

Nedenfor er en liste over de vanligste årsakene til hodepine og migrene:

 • Låsninger/subluksasjoner

  Fastlåste ledd i nakkesøylen kan uten tvil forårsake hodepine og migrene. Slike låsninger synes ikke på røntgenbilder, men lokaliseres lett av en terapeut som er spesialisert innenfor manipulasjon, som for eksempel en kiropraktor. For å gjenopprette normal bevegelighet benytter kiropraktoren seg av spesifikk manipulasjonsbehandling.

 • Muskelspenninger og muskelknuter (myoser)

  Anspente muskler kan forekomme både i nakken og skuldrene hos denne pasientgruppen. Mange er ikke klar over at hodepine og migrene også kan utløses av anspente muskler i hodebunnen og at det ofte er like viktig å behandle denne muskulaturen for å bli frisk.

 • Triggerpunkter

  Er "knuter" i muskler og senefester som kan forårsaker sterke og utstrålende smerter i hele hodet. Triggerpunktene gir smerte etter et bestemt mønster og er som regel enkle å lokalisere.

 • Betennelser eller inflammasjon

  Mange pasienter har smerter fordi det er kronisk betennelse i nakkemuskulaturen eller i senefestene der de fester seg hodeskallen. Slike betennelser må ikke forveksles med infeksjoner (som skyldes bakterier eller virus). Betennelser kan behandles på flere måter. Vanligst er kortisoninjeksjoner, betennelsesdempende medisiner (NSAID), trykkbølgebehandling, akupunktur og intramuskulær stimulering (IMS).

 • Kjevespenninger

  Det er ikke uvanlig at kjevespenninger forårsaker "muskelknuter" og nedsatt bevegelighet i nakkevirvlene. Resultatet kan gi intens hodepine og migrene selv om pasienten ikke merker kjevespenningene.

 • Kraniefeil

  Kraniet er en komplisert elastisk struktur hvor det lett kan oppstå spenninger mellom hinner, muskulatur og skjelett. Dette kan forårsake hodepine, svimmelhet, øresus og redusert allmenntilstand.

 • Hormonelle forstyrrelser

  Særlig hos kvinner kan det forekomme hormonforstyrrelser som påvirker allmenntilstanden, og som kan forårsake hodepine eller migrene. De to vanligste problemene er lavt stoffskifte og for lav østrogen- og/eller progesteronproduksjon i forbindelse med overgangsalderen. Symptomene på hormonforandringer kan variere. Vektøkning, generelle smerter, hodepine, lite energi, treg mage, nedsatt immunforsvar og hetetokter er bare noen av symptomene.

 • Lavt blodsukker

  Mange pasienter har for høyt inntak av karbohydrater og dette kan over tid gjøre at man produserer for mye insulin som igjen forårsaker lavt blodsukker. Disse pasientene opplever ofte å få hodepine hvis de går for lenge uten mat. Den beste behandlingen er å redusere inntaket av karbohydrater samtidig som man spiser flere små måltider hver dag.

 • Matintoleranse

  Mange pasienter kan reagere negativt på bestemte mattyper uten at det kalles allergi. Manglende evne til å fordøye bestemte typer mat kan forårsake kroniske betennelser, hodepine, migrene, redusert allmenntilstand, fordøyelsesbesvær og smerter i muskel- eller skjelettsystemet. Det er utviklet spesifikke blodprøver for å undersøke om det foreligger matintoleranse.

 • Psykosomatiske plager

  Det er ingen tvil om at negativt stress kan forårsake kroniske spenninger som kan resultere i smerter. Derfor er det viktig å kartlegge pasientens livssituasjon før man igangsetter behandling. Psykiske faktorer kan være årsak til at man ikke reagerer tilfredsstillende på vanlig behandling.

 • Overforbruk av medisiner

  Mange pasienter bruker for mye smertestillende medisiner. Etter en tid kan dette forårsake avhengighet, forgiftning og kronisk hodepine. Det er viktig at terapeuten din har full oversikt over hvilke medisiner du bruker til daglig.