Kort om osteopati - Klinikk For Alle


Osteopatien ble utviklet i USA tidlig på 1900-tall som et komplett manuelt medisinsk system for å behandle smerte og sykdom. Disiplinen ble utviklet av datidens amerikanske leger og fysiologer som et alternativ og supplement til det medisinske behandlingstilbudet. Dagens europeiske osteopat har i stor grad det samme utgangspunktet, men har også blitt utviklet i takt med ny viten og erfaring. Osteopatens målsetting er fortsatt å normalisere bevegelsen mellom ledd og bindevev og gjenopprette god sirkulasjon og nervefunksjon.

I USA er alle ostepater godkjente leger (MD). Der kombineres osteopatisk manuell terapi med legemidler og annen medisinsk behandling. Da europeiske osteopater ikke er leger etterstrebes derfor nære og gode samarbeid med behandlende leger.

Følgende klinikker tilbyr osteopat:

Osteopat Bekkestua

Osteopat Ski

Osteopat Jessheim

Osteopat Bjørvika

Osteopat Bryn

Osteopat Fornebu

Osteopat Helsfyr

Osteopat Røa

Osteopat Majorstuen

Osteopat Stavanger

Osteopat Storo

Osteopat Stjørdal

Osteopat Trondheim

Video