undersøkelse hos en akupunktør

På førstegangsundersøkelsen vil akupunktøren gå igjennom din sykehistorie. Pulsdiagnose og tungediagnose som gir akupunktørene informasjon om energibalansen i kroppens organer vil vanligvis bli gjennomført. I tillegg terapeuten kunne ta andre relevante kliniske undersøkelser av eksempelvis smertefull muskulatur.

Behandling

Akupunkturbehandling er en trygg og effektiv behandlingsform. Det er ikke smertefullt å få nålebehandling, men når nålen treffer akupunkturpunktet kan man føle et lett trykk eller spreng i punktet. I nålebehandlingen brukes det svært tynne engangsnåler. Pasienten ligger i ro i ca. 30 minutter under behandlingen. Nålene kan stimuleres under behandlingen på forskjellige måter, enten for hånd eller med varmende urter eller svak strøm. Kinesisk urtemedisin kan også brukes som et supplement til akupunkturbehandlingen og kan i mange tilfeller ha en gunstig effekt på kroppens energisystem. Pasienten får da individuelt tilpassede urtebehandlinger som blir kokt til te som pasienten drikker.

IMS – Intramuskulær stimulering

En behandlingsmetode som brukes spesifikt på muskelknuter, muskelspenninger og betennelser.
Når nålen treffer riktig, opplever man ofte at muskelen får en «rykning», for deretter å slappe av.